Strona główna serwisu | Spis treści podręcznika Fizykon |  Fizyka - materiały uzupełniające | Indeks pojęć

Podstawowe pojęcia fizyczne

Kinematyka

 

 

 

Dynamika 1 - podstawy:
Pęd

Czytanki: 

Grawitacja - czytanki

 

Fizyka współczesna

 

Energia humoru - fizyka i fizycy "na wesoło".

Dla rodziców i uczniów:

Korepetycje:

Dla nauczycieli i niektórych ambitnych uczniów:

Programy pomocnicze

 

 

Tablice wzorów, jednostki i inne dodatki

Tabela z wzorami z fizyki

Tabela z wzorami z matematyki

Stałe fizyczne

Układ SI

Układy odniesienia - kartezjański i walcowy

O zaokrąglaniu liczb we wzorach  ,  O zapisie naukowym liczb

O interpretowaniu wzorów

Wektory i skalary, Dodawanie graficzne wektorów

 Naukowy zapis liczb

 

 

Zadania

Zadania niebagatelne - propozycje ciekawych (ale trudnych!) zadań z fizyki.

Zadania: prędkość i przyspieszenie, siła i pęd

testy z kinematyki w javaskrypcie - do bezpośredniego rozwiązywania

Testy: