Strona główna serwisu | Spis treści podręcznika Fizykon | O witrynie | Kontakt z autorem

Kontakt    

  Kwalifikacje autoraWspółpraca | Reklama w fizykonieStatystyki witryny |   | CV | O Fizykon.org

Współpraca

Autor witryny http://www.fizykon.org poszukuje Partnera do współpracy związanej z tworzeniem portalu edukacyjnego, bądź przedsięwzięć pokrewnych.

Czym jest Fizykon?

Fizykon jest unikalnym przedsięwzięciem edukacyjnym nakierowanym na stworzenie możliwie maksymalnej skuteczności nauczania fizyki. Cel ten został częściowo osiągnięty, o czym świadczą liczne głosy użytkowników. 

Aktualnie Fizykon powinien wejść w nową fazę rozwoju obejmującą:

unowocześnienie interfejsu i mechanizmów informatycznych
rozbudowę o nowe działy
wprowadzenia nowego, rewolucyjnego pomysłu polegającego na oparciu nauczania wszystkich głównych działów fizyki (i częściowo matematyki) o gry edukacyjne!

 Aby ten cel osiągnąć autor oczekuje wsparcia od poważnych partnerów biznesowych. 

 

Dlaczego warto zainwestować w Fizykon?

  1. To największy tego rodzaju podręcznik w Polsce (a może i w Europie)
  2. To podręcznik/witryna wyjątkowo popularny/a (patrz dział statystyki).
  3. To podręcznik ciekawy - z "nerwem", życiem.
  4. Fizykon ma wyjątkowo jasną sytuację prawną - jest od początku tworzony przez jedną osobę, która posiada pełnię praw autorskich.
  5. bo aktualnie jest to możliwe. Być może ktoś inny będzie pierwszy?...

Ponadto warto tu wspomnieć, że:

  1. ponad 50% dzieci i młodzieży posiada dostęp do internetu
  2. prawie wszystkie polskie szkoły posiadają dostęp do internetu.
  3. edukacja - to klucz przyszłość Polski. Kto wspomaga edukację - ten tworzy lepszy byt swoich dzieci. A choć pieniądze się liczą, to przecież nie tylko o to chodzi...

Z Fizykonu korzystają różne osoby - m.in. dziennikarze piszący artykuły, tłumacze, entuzjaści wiedzy itp. - potrzeba wiedzy fizycznej, wynikająca w  bardzo różnych okolicznościach powoduje, że niemal każdy może stać się czytelnikiem tej witryny. Encyklopedia w takich sytuacjach nie pomaga - tam są tylko dość krótkie opisy haseł. Książki szkolne... - a któż je jeszcze ma? Z resztą rzadko które nadają się do samodzielnej nauki. 
Inne podobne witryny w Sieci? 
- nie ma co się wywyższać nad konkurencję, ale właściwie to tej konkurencji... po prostu nie ma.

Kwalifikacje i atuty Michała Dyszyńskiego - autora witryny 

Wszystkim ewentualnym partnerom autor witryny - Michał Dyszyński - pragnie zaoferować swoje umiejętności, doświadczenie i zdobytą latami wiedzę. 

Kwalifikacje i atuty autora witryny

wykształcenie - wyższe - mgr fizyki (Uniwersytet Warszawski) dyplom w roku 1986
predyspozycje i umiejętności do przekazywania wiedzy i umiejętności.
twórczy umysł, znajomość matematyki, współczesnej techniki, wszechstronna wiedza na różne tematy; dobrze opanowana umiejętność uczenia się.
wieloletnie doświadczenie w publikowaniu treści i przekazywaniu wiedzy i informacji
wszechstronna znajomość technik informatycznych
elastyczne podejście do form współpracy
rzetelność i uczciwość.
 

Oczekiwania autora witryny

Autor witryny Fizykon poszukuje partnera i inwestora, z którym mógłby realizować nową wizję rozwoju edukacji sieciowej. Autor jest w stanie obsłużyć projekt od strony merytorycznej - dydaktycznej, ale oczekuje wsparcia głównie w zakresie biznesowym, organizacyjnym.

Najważniejszym oczekiwaniem autora witryny jest zapewnienie przez potencjalnego partnera stabilnych warunków wsparcia finansowego, z przejęciem zadań  organizacyjnych i biznesowych przez partnera, a pozostawienie autorowi kwestii dydaktycznych i merytorycznych.

Autor chciałby podkreślić, iż misją Fizykonu jest edukacja, czyli tylko przy projektach edukacyjnych i naukowych chciałby współpracować. 

 

Ostatnie zmiany na stronie 5.4.2020

 

   Więcej informacji można uzyskać pisząc email do autora witryny.