Przykład zastosowania wzoru na siłę grawitacji

Założenia do obliczeń

Obliczmy siłę grawitacji działająca pomiędzy dwoma samochodami umieszczonymi w odległości 3 m od siebie (odległość jest liczona pomiędzy środkami samochodów). Załóżmy, że każdy samochód ma masę 1000 kg.

Rozwiązanie

Skorzystamy oczywiście ze wzoru na siłę grawitacji

 

Tutaj:

m1m2 = 1 000 kg - masy samochodów
r
= 3 m - odległość między samochodami
G
- stała grawitacji,  G = 6.67·10-11Nm2/kg2.

Podstawienie do wzoru

 

Jak widać dwie ciężarówki działają na siebie siłą ok. 7-miu milionowych niutona. Jest to siła równa sile ciężkości działającą na kropelkę wody.

Wzór na siłę grawitacji < Przykład zastosowania wzoru na siłę grawitacji > Wektorowa postać wzoru na siłę grawitacji