Definicja kąta:

Kąt w radianach:

 

 

 

 

 

 

Definicje funkcji trygonometrycznych

sin α = h/R

cos α = b/R

tg α = h/b

ctg α = b/h

 

 

 

Przeliczenie stopni na radiany:

x[rad] = x[°]· π/180°

Lub w postaci na kresce ułamkowej, gdzie α jest kątem w stopniach, a x - kątem w radianach.

 

Przeliczenie radianów na stopnie:

x[°]=x[rad]·180°/ π

Lub w postaci na kresce ułamkowej, gdzie α jest kątem w stopniach, a x - kątem w radianach.

 

 

Nawigacja: Strona główna serwisu | Wzory z fizyki | Interpretowanie wzorów  
 O Podręczniku | ---------   Kontakt z autorem: redakcja@fizykon.org