Zdarzenie

Dość podstawowym pojęciem fizycznym stosowanym w mechanice (a w szczególności w rozważaniach teorii względności) jest zdarzenie.

Czym jest zdarzenie?

W literaturze definicji tego pojęcia nie poświęca się większej uwagi. Do pewnej klasy zastosowań wydaje się użyteczne określić zdarzenie określić jako (definicję w tej postaci proponuje autor Fizykonu):

Jednoznacznie rozpoznawalny incydent, któremu daje się przypisać określony moment w czasie i położenie (punkt) w przestrzeni.

Przykładowo zdarzeniem może być:

oderwanie się rakiety od Ziemi
wybuch ładunku prochowego
każde tyknięcie kamertonu
7me wybicie zegara BigBen po godzinie 12ej w południe.
rozpoczęcie koncertu 5 edycji finałowego konkursu Chopinowskiego
emisja fotonu
itp.

W szerszym znaczeniu zdarzenie mogłoby być przypisane nie do jednego momentu czasowego i nie do jednego punktu przestrzennego. Jednak w teorii względności rozważa się przede wszystkim zdarzenia punktowe w czasie i przestrzeni.

W określeniu "jednoznacznie rozpoznawalny" ukryta jest dość niebanalna treść. Tu jest dość duży margines do wręcz filozoficznych rozważań na temat rozpoznawalności zdarzeń i możliwości jednoznacznego ich przypisania do miejsca i czasu. Jak bardzo problem jest skomplikowany pokazuje już względność czasu i względność przestrzeni opisywana w szczególnej (ale i ogólnej) teorii względności.