Czas - wstęp

Sekunda

Dokładność pomiarów czasu

Jednostki czasu

Okres

Częstotliwość

Przestrzeń

Zdarzenie

Ilość

Mol

Długość

Pomiary odległości

Inne

Maszyny proste

..

 

 

Częstotliwość

Inną niż okres wielkością (choć ściśle z nim związaną) stosowaną do opisu powtarzających się zjawisk jest częstotliwość
Częstotliwość jest odwrotnością okresu i określa nam ile pewnych zdarzeń zachodzi w jednostce czasu (najczęściej w sekundzie).

Standardową jednostką częstotliwości jest 1 herc (1 Hz) - wyznaczający jedno zdarzenie na sekundę. Częstotliwość 100 Hz oznacza, że w ciągu sekundy zachodzi 100 zdarzeń.

Przykłady:

Jeżeli punkt materialny wykonuje 20 obiegów okręgu w ciągu czasu 5s, to częstotliwość ma wartość 4 Hz.
Częstotliwość prądu w europejskiej sieci elektrycznej wynosi 50 Hz, co oznacza że prąd przemienny wykonuje 50 pełnych drgań na sekundę.
Częstotliwość procesora komputerowego o wartości 800 MHz oznacza, że na sekundę procesor wytwarza 800 milionów taktów (w jednym takcie standardowo może być wykonane jedna prosta operacja procesora, choć aktualnie procesory potrafią wykonywać więcej instrukcji na jeden takt)
Częstotliwość "Radia klasyka" na falach FM wynosi w Warszawie 103,7 MHz. Oznacza to, że fala przenosząca dane o dźwięku wykonuje prawie 104 miliony pełnych drgań na sekundę.
Stare płyty gramofonowe kręciły się z częstotliwością 33,3 obrotów na minutę - ich częstotliwość to 33,3 obr/min, czyli ok. 0,555 Hz.

Wzór na częstotliwość ma postać:


N –
ilość zdarzeń, które zaszły (również niepełnych, wtedy będzie ułamek) 
(jednostka  - liczba niemianowana)
t
- czas w jakim odbywały się te zdarzenia (w sekundach s)
f
– częstotliwość (w Hz = 1/s = s-1)

Z częstotliwością ściśle związana jest inna ważna wielkość: okres.