Czas - wstęp

Sekunda

Dokładność pomiarów czasu

Jednostki czasu

Okres

Częstotliwość

Przestrzeń

Zdarzenie

Ilość

Mol

Długość

Pomiary odległości

Inne

Maszyny proste

..

 

 

Słowniczek jednostek czasu

Ludzie na oznaczenie czasu używają często jednostek innych niż podstawowa  - sekunda.

Oto najczęściej spotykane:

1 minuta = 60 s
1 godzina (h) = 60  min = 3600 s
1 doba (słoneczna) = 1440 min =  24 · 3600 s = 86 400 s
1 doba gwiazdowa = 1 doba słoneczna - 3 min 54 s 
                              = 23 h 56 min 4 s.
1 rok gwiazdowy = 365,256363 doby
1 rok kalendarzowy = 365 dni + co 4 lata rok przestępny, liczący 366 dni.

Jednostki czasów bardzo krótkich

Fizycy zajmujący się cząstkami elementarnymi, ale także astronomowie i inżynierowie używają często  jednostek podwielokrotnych sekundy. Służą one do określenia bardzo krótkich przedziałów czasu - np.:

1 milisekunda = 10-3 s

1 mikrosekunda = 10-6 s

1 nanosekunda = 10-9 s

1 pikosekunda = 10-12 s

1 femtosekunda = 10-15 s

 a nawet mierzone są czasy zdarzeń zachodzących w niewiarygodnie krótkim czasie jednej trylionowej sekundy. Dlatego przydaje się tak zadziwiająca jednostka jak attosekunda.

1 attosekunda = 10-18 s