Jednostki pozaukładowe

Oprócz jednostek podstawowych i pochodnych dopuszczono do stosowania jeszcze kilka innych jednostek. Mogą być one stosowane zamiennie z jednostkami pochodnymi układu SI, a używa ich się głównie po to, aby podkreślić typ opisywanej wielkości, lub dla wygody i ze względów historycznych.
Nazwa wielkości nazwa jednostki skrót literowy /przeliczenia
kąt płaski
stopień
minuta
sekunda
°   (1° = 60' = 3600")
'   (1' = 60")
''
czas
godzina
minuta
doba
rok
1 h = 3600s
1 min = 60s
1 d = 24h
1 rok (gwiazdowy) = 365,2564
masa

tona

1t = 1000kg

temperatura

stopień Celsjusza

 °C

pole powierzchni

hektar

1ha = 10 000 m2
objętość

litr

1l = 10-3 m3

Jednostki stosowane w astronomii

Odległości astronomiczne są wielkościami w zupełnie innej skali niż znane nam kilometry i metry. Dlatego astronomowie posługują się specjalnymi jednostkami - innymi niż jednostki układu SI. Najważniejszymi jednostkami odległości są:

jednostka astronomiczna (AU, j.a.) - wielkość równa średniej odległości od Ziemi do Słońca. Bardziej ściśle określa się ją jako długość wielkiej półosi orbity Ziemi wokół Słońca.
1 AU = 1,4959789 ∙ 1011 m

rok świetlny - jest to odległość jaka światło przebywa w ciągu roku.
1R.ś. = 63240 AU = 9,4605 ∙ 1015 m

parsek (pc, dawniej ps) - jest to odległość z której odcinek równy jednostce astronomicznej byłby widziany pod kątem jednej sekundy łuku (1").
1 pc = 206265 AU = 3,26 lat świetlnych = 3,094 ∙ 1016 m

Typowa odległość między układami gwiazdowymi w obszarze Galaktyki sąsiadującym z Układem Słonecznym jest właśnie rzędu parseków - np. najbliższa odległość do gwiazdy innej niż Słońce (Proxima Centauri) jest równa ok. 1,3 pc.