Tor

Krzywa, którą zakreśla w przestrzeni poruszający się punkt materialny nazywana jest torem tego punktu. Np. torem poruszającej się kuli armatniej jest tzw. krzywa balistyczna, torem ruchu guzika koszuli wirowanej w pralce jest okrąg (zakładam, że koszula ułożyła się już w miarę stabilnie w bębnie pralki).

Tor składa się z położeń punktu, albo inaczej wszystkie położenia punktu podczas jego ruchu dają (rysują na płaszczyźnie, lub w przestrzeni) nam tor.

 

W wielu sytuacjach tor daje się opisać równaniem matematycznym - mówimy wtedy o równaniu toru. 

Np. równanie okręgu jest równaniem toru dla obiektu poruszającego się po okręgu. Podobnie równanie drugiego stopnia opisujące parabolę jest równaniem toru dla obiektu poruszającego się po paraboli (po takim torze leci np. rzucony z niewielką prędkością kamień).