Wektor przesunięcia

Wektor przesunięcia (inaczej wektor przemieszczenia), jest wektor łączący dwa różne położenia punktu materialnego - początek ma tam gdzie punkt materialny znajdował się wcześniej, a koniec (grot) - tam gdzie dotarł później.

Typowy wektor przesunięcia uśrednia ruch obiektu, bo nie obrysowuje on wszystkich niuansów drogi, po której poruszało się ciało.

Wektor przesunięcia jest bardzo ważny do wyznaczania prędkości ciała (więcej o prędkości - patrz w rozdziale prędkość)


Wektor zielony na rysunku jest wektorem przesunięcia (przemieszczenia)